Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt afvalwaterinjectie in het gasveld onder Schoonebeek veilig genoeg. Betekent dit dat wij als Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) niets meer te doen hebben? 
Dat zou je kunnen denken….

Wij hebben 13 november een gesprek gehad met een delegatie van SodM. Een gesprek wat in goede sfeer verlopen is, waarin er naast informatiedeling, discussies hebben plaatsgevonden over een aantal onderwerpen. 

  • SodM gaf aan dat het gaat om olie- en gaswinning en afvalwaterinjectie. Dit betekent dat er sprake is van 3-voudig gestapelde mijnbouw. Het gasveld is niet leeg daar wil de NAM dus naast afvalwaterinjectie ook gas uit gaan winnen.
  • SodM is net als ons kritisch op het doel van de ontzorgtafel 2.0 om een nieuwe organisatie op te richten. 
  • SodM is niet tevreden over de manier waarop de NAM haar gegevens heeft aangeleverd. SodM heeft werk verricht wat eigenlijk door de NAM had moeten gebeuren omdat het anders te lang zou duren, aldus SodM. Dit laatste vinden wij vreemd. Past dit bij de rol van de rol van een toezichthouder? Waarom heeft een toezichthouder wel/geen baat bij versnelling of vertraging of waarom zou je werk gaan doen voor een commerciële initiatiefnemer als de NAM? Het lijkt ons dat juist om de onafhankelijkheid van SodM te waarborgen – hoe goed bedoeld ook – je hier ver weg van moet blijven.
  • SodM heeft de varianten beoordeeld die nu zijn aangeleverd. Wij krijgen nog antwoord van SodM over de werkwijze (circulaire variant) in Emlichheim. 
  • SodM geeft aan dat een aardbeving onder 3.0 op de schaal van Rigter geen cosmetische schade geeft. Dit vinden wij een bijzondere stellingname. Juist bij aardbevingen kan er ook sprake zijn van de zogenaamde zettingschade, schade in je constructie of fundering waarbij het langer kan duren voordat dit ook zichtbare schade geeft. 
  • De NAM mag niet meer aangeven dat de oorzaak van de aardbevingen die in Schoonebeek al hebben plaatsgevonden alleen door gaswinning ontstaat. De aardbevingen kunnen volgens SodM zowel door gaswinning als door waterinjectie ontstaan.  
  • De huidige risico’s op bodemdaling en/of bodembeweging (aardbevingen) zijn onverlet aanwezig maar door inzetten beheersmaatregelen volgens SodM aanvaardbaar. SodM zal bewoners bijstaan als er sprake is van een aardbeving en verwijst naar de beving in Eleveld. Voor de afhandeling van schade worden we verwezen naar de commissie mijnbouwschade. Deze aanvaardbaarheid van het risico op aardbevingen kwam flink bij ons binnen. Wij zouden ze liever ten koste van alles willen voorkomen. Weegt het economisch belang zwaarder dan veiligheid? En hoe kan je bewoners echt goed bij staan als je als toezichthouder het aanvaardbaar vind als toezichthouder?

Wij hebben in juni 2023 een 30-tal technische vragen gesteld aan SodM. De meeste vragen kunnen pas concreet beantwoord worden bij de definitieve vergunning. Wij hebben met SodM afgesproken dan weer om tafel gaan om onze vragen naast deze vergunning te leggen. 

Meermalen in het gesprek is gediscussieerd over het vertrouwen aangaande de werkwijze van allerlei overheden, instanties en “licence to operate”  van de NAM. Verder is er ook meermaals gesproken over de positie van de individuele inwoner in dit geheel.

SAS blijft het bijzonder vinden dat het ministerie van EZK zelf belanghebbende is (economisch belang/staatskas) maar daarbij ook de vergunningverlener is  en verder nog oprichter is van SodM. SodM wordt gefinancierd door ditzelfde ministerie. SodM vertelt dat er afgelopen jaren hard gewerkt is om de onafhankelijke positie nog beter vorm te geven en te borgen. Er is nu eindelijk meer budget gekomen voor meer medewerkers om zo ook de kwaliteit een impuls te geven. 

Kortom het is wachten op concrete antwoorden dus dit wordt vervolgd! 

Categories: