Groep bezorgde bewoners

Een groep bezorgde Schoonebekers is verenigd door de voorgenomen plannen van de NAM om de injectie van afvalwater van Twente naar Schoonebeek te verplaatsen. De NAM heeft een vergunning om olie te winnen in Schoonebeek. Daarnaast is na alle commotie en het afnemend draagvlak in Twente een nieuwe vergunning nodig voor het verwerken van afvalwater. Hun voorkeur is de afvalwaterinjectie in Schoonebeek.

Stop Afvalwater Schoonebeek is kritisch op deze voorkeursvariant, hoe deze tot stand gekomen is en ook op de wijze waarop het dorp hier invloed op heeft. Het dorp mag niet meepraten over de varianten en mag niet meepraten over de toegezegde opbrengsten als de oliewinning wordt heropgestart. Tevens zijn we kritisch op de afspraken die vóór het dorp met de NAM worden gemaakt.

Stop Afvalwater Schoonebeek is een gemêleerd gezelschap uit Schoonebeek e.o. Er zijn deelnemers die de energietransitie meer tijd gunnen maar grote zorgen hebben over het lozen van het afvalwater in de bodem van Schoonebeek en Coevorden en deelnemers die principieel tegen oliewinning zijn en vinden dat deze zo snel mogelijk moet stoppen.

Zorgen die we gezamenlijk hebben:

 • Schadeafhandeling -> geen omgekeerde bewijslast in Drenthe.
 • Grootschalig verbruik van oppervlaktewater.
 • Kans op verdroging aarde en te kort grond- en drinkwater.
 • Risico’s op bodembeweging (bodemdaling en aardbevingen) Risico’s voor milieu (vervuiling bodem).
 • Onbekende financiële en juridische gevolgen door afspraken met NAM.
 • Zorgen om de verkoopplannen van de NAM.
 • Geen bestuurlijke verantwoordelijkheid/niet opkomen door rijk, provincie en gemeente voor belangen inwoners.
 • Gemangeld worden door overheid (schijnparticipatie en schijndraagvlak).
 • Niet meebeslissen inwoners op het krijgen en besteden opbrengsten.


De doelen van Stop Afvalwater Schoonebeek:

 • Geen vergunning door EZK voor het NAM-plan “Afvalwaterinjectie in gasveld Schoonebeek”.
 • Informatieverstrekking aan Schoonebekers en buurtschappen Coevorden over zorgen.
 • Zo veel mogelijk bekendheid over onze zorgen.
 • Samenwerken zoeken met andere organisaties (o.a. met Stop Afvalwater Twente, Groninger Bodem Beweging en diverse milieuorganisaties).
 • Geen afspraken/toezegging tussen dorp en NAM die niet financieel en juridisch getoetst en bestuurlijk geborgd zijn.
 • Bijdragen concretiseren en alleen laten landen in betrokken gebied.


Sluit gerust aan bij onze actiegroep mail naar info@stopafvalwaterschoonebeek.nl

Invloedsfeer gasveld Schoonebeek

Volgens het mijnbouwbedrijf valt een gebied van 5 km vanaf de randen van een gasveld binnen de invloedsfeer van gaswinning. Voor Schoonebeek en de buurtschappen levert dat het beeld van het hierboven getoonde kaartje op.