Overzicht van berichtgeving op radio, tv & nieuwssites

juni 2023

RTV Drenthe – 28 juni 2023 – Meerderheid inwoners zegt nee tegen afvalwater in bodem Schoonebeek

Een meerderheid van de inwoners van Schoonebeek en omstreken ziet het pompen van afvalwater door de NAM in lege gasvelden absoluut niet zitten.

Een overgroot deel vindt bovendien dat injectie van productiewater (dat vrijkomt bij de oliewinning) op drie kilometer diepte in de Schoonebeker bodem leidt tot verontreiniging, vervuild grondwater, bodemdaling en bevingen.

Trouw – 10 juni 2023 – De liefde voor de Nam is in het Drentse Schoonebeek niet meer onvoorwaardelijk

De Nam werd groot via oliewinning in Schoonebeek. Nu het bedrijf daar opnieuw velden wil leeghalen zijn er rivaliserende stromingen in het dorp

RTV Drenthe – 3 juni 2023 – Cassata – tweespalt in Schoonebeek

Cassata 3 juni gaat over de tweespalt in Schoonebeek over de omstreden oliewinning door de NAM met afvalwaterinjectie in een leeg gasveld. Te gast zijn voorzitter Jos van Hees van Dorpsbelangen en gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

mei 2023

RTV Drenthe – 31 mei 2023 – Reconstructie ontzorgtafel afvalwater NAM Schoonebeek: Inwoners goed betrokken of ‘vinkjes zetten’?

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw heeft zijn handtekening gezet onder afspraken tussen Schoonebeek en de NAM over de afvalwater-injectie in het dorp.

Het gaat om een experiment waarbij inwoners, voordat de vergunning werd verleend, konden meepraten over het proces. Meepraten aan de voorkant dus, aan de zogeheten ‘ontzorgtafel’. Maar daar is ook de nodige kritiek op.

RTV Drenthe – 31 mei 2023 – Goedemorgen Drenthe – Over het bezoek van Vijlbrief en toezeggingen-document

Op 20:00 minuten NOD aan het woord
Op 24:40 minuten SAS aan het woord.

RTV Drenthe – 30 mei 2023 – Wat betekent handtekening staatssecretaris onder afspraken met Schoonebeek?

De handtekening van staatsecretaris Hans Vijlbrief van mijnbouw onder afspraken gemaakt met Schoonebeek is niet alleen zijn blijk van waardering voor het in Schoonebeek gevoerde gebiedsproces over de afvalwaterinjectieplannen van de NAM.

Vijlbrief beloofde erop toe te zien dat de NAM z’n afspraken met Schoonebeek na komt. Maar het Rijk is niet verantwoordelijk.

Dagblad van het Noorden – 30 mei 2023 – Staatssecretaris Hans Vijlbrief in Schoonebeek: ‘Die vergunning voor oliewinning kan ik niet verscheuren’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft dinsdag in Schoonebeek gesproken met voor- en tegenstanders van de NAM-plannen om weer olie te winnen en het vervuilde afvalwater te injecteren in de bodem.

Ook zette hij zijn handtekening onder een niet onomstreden lijst met toezeggingen van de NAM. Dat bedrijf tekende ook, maar vertegenwoordigers van het gebied niet.

Pointer – 28 mei 2023 – TV Uitzending – Wat te doen met afvalwater uit de olie-industrie?’

Wie Schoonebeek zegt, zegt oliewinning. Het Drentse dorp blijkt alleen niet meer zo eensgezind over deze industrie als vroeger. Er liggen plannen om afvalwater uit de winning in de bodem te injecteren, maar dat ziet niet iedereen zitten.

De NAM en het ministerie willen afspraken maken, maar wat zijn die echt waard? En wat gebeurt er in een kleine gemeenschap wanneer een deel zich tegen een oude bekende keert?

Pointer – 28 mei 2023 – Staatssecretaris Vijlbrief Gaat Tóch Toezien Op Afspraken Tussen Burgers En NAM Over Afvalwater Uit Olie-Industrie

Maar volgens Marcel Boogers, hoogleraar Democratie en Transitie aan de Universiteit Utrecht, hebben de afspraken geen solide basis omdat de staatssecretaris juridisch niet verantwoordelijk is.

In een voetnoot van het document waarin de afspraken zijn vastgelegd staat dat ‘de Staat in juridische zin geen partij is’. Boogers: “De Staat is dit hele traject gestart en vervolgens zegt de rijksoverheid: de staatssecretaris zet er een handtekening onder, maar mijn handtekening betekent niks, want ik ben eigenlijk geen partij.”

Pointer – 26 mei 2023 – Inspraak Van Burgers Is Lastig, Vinden Overheden Nog Vaak. Maar Van Schijnparticipatie Worden Mensen Boos

De NAM wil vervuild afvalwater uit de olie-industrie diep in de ondergrond van het Drentse oliedorp Schoonebeek lozen.

Bewoners konden de afgelopen maanden meepraten over de voorwaarden waarop deze afvalinjecties door kunnen gaan. Maar juridisch gezien zijn de afspraken flinterdun, blijkt uit onze uitzending. 

Pointer – 23 mei 2023 – Oliewinning Verdeelt Drents Dorp: Een Kamp Voor Het Milieu En Een Voor Economische Kansen

In Schoonebeek wisten ze niet beter: al 75 jaar werd in het dorp olie en gas gewonnen. Tot de oliewinning werd stopgezet: er kwam te veel van de chemische stof tolueen in het afvalwater terecht. Nu de NAM de oliewinning weer wil opstarten, dreigt er tweespalt in het dorp.

RTV Drenthe – 16 mei 2023 – Actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek: ‘Provincie, hebben jullie wel wat te zeggen gehad?’

“Provinciale Staten, hebben jullie wel wat te zeggen gehad over het afvalwater uit de oliewinning van de Nederlandse Aardolie Maatschappij?” Die vraag stelt actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek aan de provincie.

RTV Drenthe – 16 mei 2023 – NMF Drenthe: ‘Oplossing afvalwater door maatschappelijk debat’

Voor het betere touwtrekken moet het helemaal anders. Directeur Reinder Hoekstra van Natuur- en Milieufederatie Drenthe (NMF Drenthe) heeft het proces rondom de voorgenomen afvalwaterinjectie en oliewinning tegen het licht gehouden. Volgens hem is er sprake van enkele weeffouten. Inwoners hebben nu pas in een rijkelijk laat stadium echte inspraak. “Pas bij de vergunningsaanvraag mogen zij hun invloed doen gelden.”

RTV Drenthe – 12 mei 2023 – Tegengeluid over afvalwater oliewinning door Stop Afvalwater Schoonebeek’

De injectie van afvalwater uit de aardoliewinning of gaswinning is helemaal niet nieuw in Drenthe. En water injecteren in een leeg gasveld kan wel degelijk problemen op leveren. Dat is in een notendop wat er te beluisteren viel tijdens de goedbezochte infoavond van Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS).

Zo’n kleine honderd Schoonebeekers kwamen luisteren op ‘t Aole Gemientehoes.

april 2023

Dagblad van het Noorden – 22 april 2023 – Hans Vijlbrief reageert op kritiek Schoonebeek en bezoekt oliedorp in mei. ‘Het is mij ernst, ik onderteken afspraken zelf’

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw moet aan de bak om de zorgen in Schoonebeek en de Tweede Kamer weg te nemen over waterinjectie in het oliedorp.

RTV Drenthe – Cassata – 22 april 2023 – Twee strijdlustige vrouwen Jenneke Ensink en Irene Driehuis die geen afvalwaterinjectie van de NAM in Schoonebeek willen.

Interview met Jenneke & Irene

42:45 – 46:05 – Deel 1
49:40 – 57:10 – Deel 2

Dagblad van het Noorden – 21 april 2023 – Overlegtafel staat op knappen. Project Schoonebeek van staatssecretaris Vijlbrief lijkt faliekant te mislukken

Tweede Kamerleden, actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek en Dorpsbelangen Schoonebeek zagen aan de poten van de overlegtafel over waterinjectie in het oliedorp.

De kritiek richt zich vooral op staatssecretaris Hans Vijlbrief.

RTV Drenthe – 21 april 2023 – Bom Ontzorgtafel onschadelijk: ‘NAM moet nu voor EZ de kolen uit het vuur halen’

Toezeggingen van de NAM en geen afspraken tussen Schoonebeek en het aardoliebedrijf. Zoveel mogelijk van die toezeggingen vastleggen in de vergunning van de NAM voor de afvalwaterinjectie van de oliewinning.

En geen handtekening van ‘het dorp’ Schoonebeek onder (aanvullende) afspraken over het afvalwater.

Dagblad van het Noorden – 21 april 2023 – Rondje Ereschuld in Schoonebeek. Het vertrouwen brokkelt af. ‘De NAM heeft ons veel goed gedaan, maar nu vind ik het toch griezelig’

De NAM bracht Schoonebeek enorme welvaart, maar de ellende in Groningen doet het vertrouwen wankelen.

Bewoners maken zich zorgen over de plannen voor het injecteren van afvalwater in de bodem. “Wat gebeurt er als het hier misgaat?”

Pointer – 21 april 2023 – Hoe voorkom je dat vervuild afvalwater uit de oliewinning recht onder jouw huis gedumpt wordt?

Dat vragen steeds meer bewoners van het Drentse dorp Schoonebeek zich af.

Nu de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet langer het afvalwater in Twente wil injecteren, maar als nieuwe locatie de lege gasvelden recht onder het dorp heeft aangewezen als de beste plek. En dat ligt heel gevoelig.

1 Vandaag – 21 april 2023 – Twente helpt Drenthe in de strijd tegen afvalwaterinjecties door NAM: ‘Daar gebeurt hetzelfde’

De NAM wil weer olie gaan winnen in het Drentse Schoonebeek. Maar het verzet groeit: wat als het net zo misgaat als in Groningen en Twente? Inwoners krijgt nu hulp vanuit Twente. “Wij willen niet dat de Drenten ook voor eeuwig op een afvalput zitten.”

Er ligt een bom onder de Ontzorgtafel over de aardoliewinning en het afvalwater daarvan in Schoonebeek. Stop Afvalwater Schoonebeek en Dorpsbelangen Schoonebeek zijn namelijk het laatste restje vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt.

Oorzaak daarvan is een zin in de meest recente brief van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Tweede Kamer.

RTV Drenthe – Drenthe Nu – 21 april 2023 – Grote onvrede in Schoonebeek over plannen voor oliewinning en de injectie van afvalwater

Fragment: 0:45 – 3:45

RTV Drenthe – 19 april 2023 – Bom onder Ontzorgtafel afvalwater en aardoliewinning Schoonebeek

Er ligt een bom onder de Ontzorgtafel over de aardoliewinning en het afvalwater daarvan in Schoonebeek. Stop Afvalwater Schoonebeek en Dorpsbelangen Schoonebeek zijn namelijk het laatste restje vertrouwen in de politiek kwijtgeraakt.

Oorzaak daarvan is een zin in de meest recente brief van staatssecretaris Hans Vijlbrief van Economische Zaken en Klimaat (EZK) aan de Tweede Kamer.

NPO Radio 1 – Vroeg! – 19 april 2023 – Wat gaat er mis in Schoonebeek?

Gaat er iets mis? Een uitgebreid interview of misschien zelfs wel heuse podcast op radio 1, waarvoor de ⏰ gezet moest worden. Neem de tijd om even rustig te luisteren en alle informatie op u in te werken.

RTV Drenthe – 17 april 2023 – Schoonebeek houdt in mei bijeenkomsten over enquête injectiewater

De actiegroep Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) houdt op 11 en 16 mei bijeenkomsten in ‘t Aole Gemientehoes om omwonenden bij te praten over onder meer de risico’s van injectie van afvalwater in lege gasvelden bij het dorp.

Dit gebeurt een week voorafgaand aan de verspreiding van een enquête waaruit het lokale draagvlak voor dit plan moet blijken.

Dagblad van het Noorden – 14 april 2023 – Tweede Kamerleden schrikken bij bezoek aan verhardend Schoonebeek. ‘Dit loopt anders dan ons is voorgehouden’

Haags bezoek in Schoonebeek vrijdag. Een kwartet Kamerleden liet zich bijpraten over de NAM-plannen rondom het oliedorp.

Ze kregen daarbij een ander beeld dan hun was voorgespiegeld in Den Haag.

RTV Drenthe – 14 april 2023 – Stop Afvalwater Schoonebeek: we worden door EZ en de NAM vermorzeld

We worden gemangeld door de NAM en het ministerie van Economische zaken (EZ). En we gaan niet over de oliewinning of het afvalwater, maar we worden als inwoners wel verantwoordelijk gemaakt voor afspraken aan de ontzorgtafel voor als het ooit mis gaat.

Die boodschap geven de tegenstanders van afvalwaterinjectie uit de oliewinning in Schoonebeek mee aan leden van de Tweede Kamer.

RTV Drenthe – 12 april 2023 – NAM moet voor 1 mei met alternatief voor waterinjectie Twente komen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) moet uiterlijk 1 mei alsnog met een volledig en goed uitgewerkt onderzoek komen naar alternatieven voor de ondergrondse lozingen van verontreinigd afvalwater in Twente.

RTV Oost- 9 april 2023 – Na Stop Afvalwater Twente nu ook een burgercomité Stop Afvalwater Schoonebeek

Na Twente staat ook de bevolking in Schoonebeek niet te springen om afvalwater in de bodem. Na problemen, onder meer met lekkages en gescheurde leidingen voor afvalwater dat afkomstig is van de oliewinning in Schoonebeek, stopte de injectie van afvalwater in Twente eind 2021.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stuitte op steeds meer weerstand. De NAM wil het chemisch vervuilde afvalwater voortaan in Schoonebeek terug de grond in pompen, direct naast het veld waaruit de olie wordt gehaald.

Maar ook in Schoonebeek lijkt het vertrouwen in de NAM tanende.

NPOStart – 5 april 2023 – Rapportage vanuit Schoonebeek

NPO programma “Dit is de middag” op bezoek in Schoonebeek.
0:40 – 2:00 – Intro
13:20 – 18:25 – Jenneke & Tini
29:30 – 33:15 – Jos & Ruud

RTV Drenthe – 2 april – Draagvlak is belangrijk bij vergunning afvalwaterinjectie, maar wat betekent dit?

‘Draagvlak is belangrijk’. Een veelgehoorde opmerking als het gaat om de plannen van de NAM om afvalwater te injecteren in een leeg gasveld om olie te winnen in Schoonebeek

Bekijk ook het video filmpje van Stop Afvalwater Twente over de situatie in Drenthe in het artikel.

CoevorderNieuws – 1 april 2023 – SAS wil mensen goed informeren over injectie afvalwater

Schoonebeek/Coevorden -‘Stop Afvalwater Schoonebeek’, kortweg SAS: dat is de naam van een nieuwe actiegroep die is opgestaan in Schoonebeek en de omliggende buurtschappen (Vlieghuis, Padhuis, Weijerswold en ook Stieltjeskanaal) in de gemeente Coevorden. Het draait om de plannen van de NAM om afvalwater van te injecteren in de bodem rond Schoonebeek.

RTV Drenthe – 1 april 2023 – Vijlbrief: “Als Er Geen Draagvlak Is In Schoonebeek Gaat Het NIET Door”

Tijdens de eerste bijeenkomst in Schoonebeek zei Vijlbrief: “als er geen draagvlak is in Schoonebeek gaat het NIET door”.  Zaterdag 1 april in het TV-programma “Staat van Drenthe” van RTV Drenthe gaf hij een schriftelijke aanvulling op deze stelling.

maart 2023

DvhN – 31 maart 2023 – Toch Twentse toestanden in Schoonebeek. Dit staat het oliedorp de komende maanden te wachten

Na de kwesties in Groningen en Twente is er opnieuw onrust over winning door de NAM. Het olie-en gasbedrijf en staatssecretaris Vijlbrief wilden dat juist voorkomen in Schoonebeek. Maar het overleg over afvalwaterinjectie dreigt te mislukken. Vijf vragen en antwoorden.

NPO Radio 1 – Pointer – 19 maart 2023

Het verzet tegen de plannen van de NAM om afvalwater te injecteren in de Drentse bodem zwelt aan. Dit vervuilde water, dat vrijkomt bij de oliewinning in Schoonebeek, wordt vanaf volgend jaar in de buurt in de bodem gepompt. Maar deze week werd in de gemeenteraad van Emmen duidelijk dat steeds meer inwoners van Schoonebeek dat niet zien zitten. En ze storen zich vooral aan de houding van de gemeente. De bewoners is invloed op het proces beloofd, maar daar komt nog weinig van terecht.

Te gast zijn Pim Siegers van het Dagblad van het Noorden en Jos van Hees van Dorpsbelangen Schoonebeek.

RTV Drenthe – 14 maart 2023 – Oppositie Emmen dringt aan op pas op de plaats met injectie afvalwater

Te weinig ruimte voor discussie, het draait vooral om geld en de nadelen worden te veel afgezwakt. Een handjevol van de vele argumenten die neer regenden in de Emmer raadzaal. Elf insprekers spraken hun zorgen uit over het voornemen van de NAM om afvalwater in de bodem van Schoonebeek te pompen.

RTV Drenthe – 7 maart 2023 – Gemeenteraad Coevorden uit zorgen over afvalwaterinjectie Schoonebeek

Boos en buitenspel gezet. Zo voelen de meeste partijen zich vanavond in de gemeenteraad van Coevorden als het gaat over de afvalwaterinjectie bij Schoonebeek. De burgemeesters en wethouders van de gemeenten Coevorden en Emmen hebben er geen bezwaar tegen. De gemeenteraad van Coevorden daarentegen wel

2022

RTV Drenthe – 15 december 2022 – Forse kritiek op afvalwateronderzoek NAM

Grote kritiek van verschillende kanten op de afvalwaterplannen uit de oliewinning van de NAM in Schoonebeek.

Het RIVM en het Staatstoezicht op de Mijnen vinden dat het onderzoek naar alternatieven voor het afvalwater niet compleet is en er dus geen goede keuze gemaakt kan worden.

Volkskrant – 12 oktober 2022 – Wordt Twente eindelijk verlost van het (vervuilde) afvalwater dat de NAM in de bodem pompt?

Terwijl de NAM verantwoording aflegt over het gasdebacle in Groningen, blijft het bedrijf vijanden maken in Twente.

Bezorgde bewoners reageerden ontsteld op het nieuws dat de NAM in 2023 weer afvalwater wil injecteren in de bodem, waarna het ministerie het bedrijf deze week via Twitter terugfloot.