Klik op het icoontje aan het einde van de rij om het document te downloaden en te bekijken.

Datum

Betrokken personen / organen / instanties

Onderwerp

11 dec 2023

Ingezonden brief van een dorpsgenoot

Opinie

28 mei 2023

Dorpsbelangen Schoonebeek, SAS, Noaberschap Oliedorp en de gemeenteraadsleden

Verzoek tot initiatief in de dorpsdynamiek

23 mei 2023

college van burgemeester en wethouders en de leden van de gemeenteraad van Emmen

Heropstart oliewinning Schoonebeek middels afvalwaterinjectie gasveld Schoonebeek verzoek om versturen aanvullende reflectie op uw voorlopige reflectie aan ministerie EZK (uw brief d.d. 21 maart 2023 aan ministerie EZK)

19 mei 2023

De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat

Vervolg brief SAS vaste kamercommissie EZK mijnbouw

15 mei 2023

College van gedeputeerde staten en de leden van provinciale staten van Drenthe

Aanvulling op onze inspraakreactie van 17 mei 2023 tijdens de vergadering van de Provinciale Staten.

Herstart oliewinning Schoonebeek middels afvalwaterinjectie gasveld Schoonebeek. Reflectie op provinciale reflectie (uw brief d.d. 24 april 2023 aan ministerie EZK)

NAM, CE Delft

Samenvatting van het rapport “Met water de diepte in”, CE Delft 2002

23 april 2023

Toezeggingen NAM Gebiedsproces Schoonebeek

Toezeggingen NAM Gebiedsproces Schoonebeek_final, versie 17 april 2023

20 april 2023

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat aan Minister Vijlbrief

Vragen aan staatssecretaris Vijlbrief ingediend door Vaste Kamer commissieleden Tweede Kamer 

18 april 2023

Vaste kamercommissie EZK (Mijnbouw) 

Input voor vaste kamercommissie EZK (Mijnbouw) vergadering van 20 april 2023

15 april 2023

Brief Vijlbrief aan vaste Kamercommissie

Gaat over varianten oliewinning en gebiedsproces

29 maart 2023

College van Burgermeester & Wethouders van gemeente Emmen

Brief verstuurd aan college van B&W gemeente Emmen mbt reactie op aangepaste reflectiebrief

27 maart 2023

Nationale Ombudsman

23 maart 2023

Motie – gemeenteraad Coevorden 

Motie gemeenteraad Coevorden 

22 maart 2023

Vaste kamercommissie EZK (Mijnbouw) 

Input Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

21 maart 2023

Ministerie EZK

kennisgeving mer-beoordelingsbesluit

13 maart 2023

Insprekers gemeenteraad Emmen

Bijdragen insprekers gemeenteraad Emmen

12 maart 2023

Gemeenteraad Emmen

Brief van Sympathisant van Stop Afvalwater Schoonebeek gericht aan gemeenteraad van Emmen

10 maart 2023

Memo – Stop Afvalwater Schoonebeek

Memo over het afsprakenkader gebiedsproces Schoonebeek

12 april 2022

Motie 2e kamerlid A.G. Mulder 

Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente

12 april 2022

Motie 2e kamerlid Beckerman 

Interpellatie-Omtzigt over uitvoering van de motie inzake opschorting van afvalwaterinjecties door de NAM in Twente