Tot voor vorige week hoorde ik bij de groep inwoners “het zal toch wel doorgaan”. Met familieleden die in de olie gerelateerde industrie werken is het niet zo eenvoudig om je mening te openbaren.

Na de bijeenkomst van vorige week waar o.a. de NAM, het ministerie en Staatstoezicht op de Mijnen presentaties geven ben ik met name ontstemd over de reacties van de gemeenten. Onze lokale bestuurders luisteren in mijn ogen niet goed naar ons. Ze wuiven snel naar Den Haag. De uitslag van de enquête laat niets aan de verbeelding over. Waarom zouden lokale bestuurders niet op kunnen komen voor de zorgen van hun inwoners. Dat de NAM en hun verlengstuk of promotieteam niet blij was met de uitslag lijkt me helder. Als je Schoonebeek ziet als bakermat van je bedrijf dan is de uitslag een ferme tik over koude en verre van in onschuld gewassen handen. Er is trouwens niets “noaberigs” aan om je eigen dorpsgenoten een mes in de rug te steken door te jammeren over de uitslag. Dat de gemeenten vorige week wegdoken heeft me gestoord. Reden voor het schrijven van deze opinie.

De NAM gaf tijdens de bijeenkomst op cynische toon aan dat als er nu een enquête zou worden gehouden de uitkomt anders zou zijn. Het is in mijn ogen pas cynisch dat Schoonebeek de afgelopen circa 15 jaar de NAM nauwelijks hebben gezien. Sponsoring was ingewikkeld en waar NAM in het verleden een betrouwbare partner was bij diverse evenementen is dit behoorlijk fors afgekalfd. Nu zien we een opvallende opleving van geldinjecties bij diverse evenementen. Naast stadionsponsorschap van FC Emmen en het groots vieren van je jubileum kunnen we bijvoorbeeld binnenkort meedoen aan de NAM-curling-cup. Er is niets mis met sponsoring die ons dorp ten goede komt. Het is wel toevallig dat dit nu gebeurd, nu er eindelijk meer kritische monden opengaan. Dat kan je gerust een charmeoffensief noemen. De NAM leek op de bijeenkomst te trappelen om hun bijdrage bekend te maken. De overheid lijkt hierin niet concreet en is aan het treuzelen tot ergernis van de NAM. Geld maakt veel vloeibaar wellicht ook de stroperige olie?

Wij staan bekend als gelaten volk. Omringd door veendorpen waar men scherper lijkt op te durven komen voor hun belangen en ideeën. Wij lijken als Schoonebekers toegeeflijker en gemakkelijker en gaan heftige discussie misschien liever uit de weg. Ik hoor bij deze groep. Ik probeer vanaf de zijlijn de ontwikkelingen goed in de gaten te houden, laat me liever niet horen maar heb geen illusies. Een groot bedrijf als de NAM, onderdeel van de Shell heeft genoeg vingers in de pap. De geld gedreven belangen zijn enorm. Ik zie nu bekende tactieken als kleiner maken van alle gevolgen, afwimpelen en afschuiven die in andere streken ook toegepast zijn. Ik merk alleen een duidelijk verschil op. Waar in Groningen er burgemeesters en wethouders en gedeputeerden zijn geweest die op hun strepen zijn gaan staan, waar in Twente iedereen de rug ging rechten voor hun inwoners zie ik onze bestuurders in onze streek wegduiken voor hun rol. Dat is pas een streek.

Gaan we ons nu echt laten bedwelmen door een dikke vette worst. Net zo vet als de oliebollen die tijdens de bijeenkomst werden uitgedeeld. Totaal in tegenspraak met eerder groot uitgemeten doelen om met de NAM bijdragen de obesitas in ons dorp te lijf te gaan, maar dat terzijde. Wat hebben we aan energie zuinige woningen als er scheuren in je fundering ontstaan. Wat heb je eraan als je je moet opsluiten in je huis als het zeer giftige zwavelwaterstof ontsnapt en je een rotte eieren lucht ruikt. Wat heb je aan vergoeding van leidingen die over je grond gaan als je mestkelder scheuren bevat. Hoe kan je als inwoners aantonen dat de bodemdaling door de gas en olie activiteiten komt. Vertrouwen in een goede erkenning en schade afwikkeling heb ik niet. Ik zie hierin ook nul stappen van onze bestuurders om verbeteringen aan te brengen. Zolang de kaders van de commissie mijnbouw niet worden aangepast, zolang niemand voor ons opkomt voor omkering van de bewijslast  en men een waarborgfonds niet nodig vindt staan wij als inwoners onderaan in de hiërarchie. En die plek bevalt me niet! Het zijn zaken die voor iedereen die in het gebied woont van belang hoe je er ook in deze kwestie staat. Laten we hopen dat de aardbevingen die we al hebben gehad niet gaan toenemen maar als ze komen slaan ze geen huis over.

Blijft u gelaten?
Groeten een dorpsgenoot en anonieme opinist.

Bron: bekend bij SAS.

Categories: