14 april 2023 Schoonebeek

Vanmiddag waren er vertegenwoordigers van Stopafvalwaterschoonebeek, Dorpsbelangen Schoonebeek en een aantal deelnemers van de zogenaamde Ontzorgingstafel aanwezig bij een gesprek met vier Tweede Kamerleden. Het ging over de zorgen over het gebiedsproces. Er is in het begin van de plannen van de NAM gevraagd door het ministerie van EZK aan inwoners om mee te praten (klankborden). Hieraan hebben een aantal inwoners maar ook partijen als de Industriekring, LTO, Natuurvereniging Stroomdal bijgedragen. Prima en goed dat er inwoners zijn die hier tijd en energie in hebben gestoken.

Het is langzamerhand verandert in de zogenaamde “Ontzorgingstafel”. Aan deze Ontzorgingstafel is vervolgens een Afsprakenkader tot stand gekomen. Inmiddels ligt concept 7 op de plank en deze zou 20 april getekend worden.

Daarbij is onder andere die ondertekening heel bijzonder. De onafhankelijke voorzitter Bert Bouwmeester, ingehuurd door EZK, tekent dit afsprakenkader voor de niet-overheden en daarmee ook voor alle inwoners. Staatssecretaris Vijlbrief tekent als blijk van waardering maar trekt meteen juridisch zijn handen ervan af (zie de kleine lettertjes op pagina 11 van het Afsprakenkader) en ook de wethouders van gemeente Emmen en Coevorden en de gedeputeerde van Provincie Drenthe tekenen als blijk van waardering en nemen hiervoor dus nadrukkelijk geen bestuurlijke verantwoordelijkheid.

In dit Afsprakenkader staan afspraken die opgenomen kunnen worden in de vergunning, dat geeft mogelijkheid tot controle en handhaving. Maar er zijn ook tal van mijnbouwtechnische afspraken die zogenaamd boven-wettelijk zijn. Hoe kan je als overheid het goed vinden dat deze afspraken alleen tussen inwoners en NAM gemaakt worden?

Een voorbeeld van een afspraak: “Als er bij de waterverwerking geïnjecteerd wordt, zal de NAM in het Seismisch Risico Beheersplan Schoonebeek opnemen dat bij een aardbeving met een magnitude van groter dan 3,0 op de schaal van Richter de waterinjectie wordt beëindigd in het betreffende veld.” 

De gemeenten, de provincie, waterschap en EZK zijn aanwezig bij alle overleggen van deze Ontzorgingstafel. Wij vinden het heel bijzonder dat EZK het proces op deze wijze invult en dat de andere overheden niet hebben ingegrepen in dit proces. Het kan toch niet zo zijn dat inwoners met een privaatrechtelijke overeenkomst verantwoordelijk worden gemaakt voor afspraken op mijnbouwniveau met de NAM. Wat als het wel misgaat… kunnen we dan aankloppen bij de deelnemers van de Ontzorgingstafel? Dat lijkt ons zeker niet de bedoeling en willen wij voorkomen!

Nogmaals, wij waarderen de inzet van inwoners en partijen die meepraten bij deze Ontzorgingstafel. Echter deze mensen verdienen bescherming van de overheid ten aanzien van de status van dit Afsprakenkader. De overheid moet ingrijpen en hun verantwoordelijkheid nemen!

Nieuwsgierig geworden naar het Afsprakenkader?
Het concept is te vinden op de site van Dorpsbelangen Schoonebeek. “Afsprakenkader Gebiedsproces Schoonebeek”
https://www.dorpsbelangenschoonebeek.nl/gebiedsproces-productiewaterverwerking-schoonebeek

De zorgen om het gebiedsproces en met name over de borging van dit Afsprakenkader gaan helemaal nog niet over de vraag of je voor of tegen afvalwater of oliewinning bent. Dat is in dit vraagstuk niet aan de orde. De zorgen gaan over de positie van inwoners in dit gebiedsproces. En wij vinden als Stopafvalwaterschoonebeek dat deze positie nu niet goed wordt beschermd. Dat moet anders!

Categories: