Financiën

Hier vind u een overzicht van de financiële verantwoording van Stichting Stop Afvalwater Schoonebeek voor het jaar 2024. Startdatum is de datum van oprichting van de stichting, 10 januari 2024. Begin 2025 wordt hier de financiële rapportage gepubliceerd over het jaar 2024, zoals vastgelegd in de statuten. 

Start kapitaal

Start bedrag (10 januari 2024)

0.000 EUR

Inkomsten

Donaties via bankrekening

0.000 EUR

Donaties via steunactie.nl

0.000 EUR

Subsidies

0.000 EUR

Overige inkomsten

0.000 EUR

Uitgaven

Informatie avonden

0.000 EUR

Bijeenkomsten werkgroepen

0.000 EUR

Promotiemateriaal

0.000 EUR

Juridisch advies

0.000 EUR

Overige kosten

0.000 EUR

Totaal

Totaal

0.000 EUR