De afgelopen periode hebben we de volgende activiteiten ontplooid:

 • Doorlopend
  Het regelmatig bijwerken van onze website en sociale mediakanalen is een voortdurende prioriteit geweest om zowel transparantie te handhaven als onze volgers up-to-date te houden met de laatste nieuwsberichten, activiteiten, en manieren om bij te dragen aan onze missie. Als ook het informeren van regionale en landelijke media en politiek op landelijk en regionaal niveau.
 • Februari 2024
  Actief benaderen van sympathisanten die tijdens de flyercampagne hun interesse hebben getoond om bij te dragen aan onze zaak. Deze stap is cruciaal geweest in het versterken van onze gemeenschappelijke inspanningen en het uitbouwen van ons netwerk van ondersteuners.
 • Januari/Februari/Maart 2024
  Ontwerp en verspreiding van flyers binnen Schoonebeek en de nabije regio (straal van 5 km om het gasveld Schoonebeek). Het doel van deze flyers is tweeledig: enerzijds de gemeenschap informeren over de huidige ontwikkelingen en anderzijds mensen mobiliseren om zich bij onze beweging aan te sluiten.
 • Januari 2024
  Indienen van een pro-forma bezwaarschrift tegen de aanvraag voor het “Aanleggen van een injectiewaterleiding ter hoogte van SCH-313” bij de gemeente Coevorden, geregistreerd onder referentienummer “Z2023-022611”. Dit bezwaar markeert onze formele weerstand tegen projecten die onze leefomgeving kunnen bedreigen.