Op 11 en 12 maart heeft onze woordvoerster gebruik gemaakt bij resp. gemeente Emmen en Coevorden. Zoals we eerder hebben aangegeven heeft de staatssecretaris adviezen gevraagd aan diverse overheden zoals de Gemeente Emmen & Coevorden.
Er lag een conceptbrief en er is ook nu een definitieve brief van beide gemeenten.

Bekijk de video (gemeente Emmen) in totaal maar 13 minuten kijktijd.

Klik op de afbeelding hiernaast voor het afspelen.

Hieronder de gehele inspreektekst (gemeente Emmen):

Voorzitter dank,

Vorig jaar maart sprak ik met meerdere inwoners in over onze zorgen over afvalwaterinjectie. Navolgbaar en logisch noemde uw college de concept-afweging van alternatieven en het voornemen van de NAM en heeft dit aangegeven in een brief naar EZK.

Ik spreek nu weer in – voor het hoogste orgaan – namens Stichting Stopafvalwater Schoonebeek. We staan nu op een belangrijk punt in de tijd. Als alle adviezen ook die van gemeente Emmen binnen zijn zal de staatssecretaris zijn ontwerpbesluiten nemen.

“Mits Veilig & Verantwoord” is een logisch mantra dat we steeds nadrukkelijker en te pas en onpas horen. Laten we met elkaar oppassen dat dit mantra niet verzand in een leeg begrip waarachter je je kan verschuilen. Laten niet vergeten dat dit afgelopen decennia bij alle mijnbouwplannen uitgangspunt was. Ook bij de gaswinning in Emmen waarbij in 2015 een beving van 2.3 zorgde voor 111 schade gevallen. Veilig en Verantwoord?

Afgelopen donderdag konden we luisteren naar de presentaties van SODM en TNO. Ook hier draaide het om Veilig en Verantwoord. Complimenten overigens aan de commissie- en raadsleden voor hun goede, scherpe vragen en het af en toe nog even flink doorbijten. Top!

Hierbij wat kanttekeningen en/of suggesties van onze zijde:

Escalatieladder bevingen: Er zijn beheersmaatregelen. Let wel de meeste beheersmaatregel komen na een beving -> NA. Stoppen bij magnitude van 3 is een beheersmaatregel! Veel te hoge magnitude!

Grondsoort uitgangspunt.”Zandig” als basis. Geen woord over randveenontginning? Grote impact op de versnellingsfactor. Bevingen gaan toenemen en juist door grondsoort “zandig” denkt men dat de magnitude mee gaat vallen! Onacceptabel uitgangspunt.

Over bodemdaling en negatief effecten waterhuishouding geven SodM en TNO aan: de NAM moet beter onderzoek doen hiernaar. Wij kunnen ons niet voorstellen waarom je dat advies als gemeente Emmen niet zou meenemen in brief naar de staatsecretaris!

Bijzonder opvallend uitgangspunt bij het TNO onderzoek is dat ze ervan uitgaan dat putten niet lekken. Bijzonder omdat de afgelopen jaren er veel lekkende putten ontdekt zijn. Zou het uitgangspunt: “10% van de putten is lek” ook andere uitkomsten geven over integriteit en risico’s? Verbreed de scope en zoek dit beter uit!

De NAM zwaaide donderdag graag met het vermaledijde toezeggingendocument. Krijgen we dus toch een dependance van SODM in Schoonebeek die bestaat uit inwoners? Wilt u dit echt of gaat u dit in het advies aangeven dat dit toch echt niet wenselijk is?

De verspilling van miljoenen liters schoon water… te weinig uitgewerkt. Groot dilemma voor komende jaren. Advies: beter uitzoeken en zwaar meewegen!

Bent u er gerust op dat de Eural-classificatie als niet-zijnde gevaarlijk gevoed door gegevens NAM klopt? BTEX = Benzeen, Tolueen, Ethylbenzeen en Xyleen worden niet genoemd.

Adviezen van SodM zijn niet bindend. De NAM kan ze overnemen. Veel verantwoordelijkheid. Hoe staat het met de licence-to-operate?

Sterk uw college door morgen bij inhoudelijk behandeling gezamenlijke zorg- en/of onderzoekspunten aan te geven. Sluit u als gemeenteraad aan bij de unanieme voorkeur van de provinciale Staten en gemeente Assen voor het toepassen van omgekeerde bewijslast in heel Drenthe, stel een waarborgfonds in voor schade, geef aan dat de kaders van de cie Mijnbouwschade bijgesteld moeten worden, geef aan dat de magnitude van 3 naar 2 moet als stopmoment, doe 0-metingen bij alle woningen!

Dit gaat allemaal over “verantwoord”.

U kunt hieraan bijdragen! Verschuil u niet achter dat u geen bevoegd gezag bent. U bent onze gekozen lokale volksvertegenwoordigers en dit kunt u voor uw inwoners doen.

Want als het allemaal dan zo ontzettend veilig en verantwoord is dan is het toch ook geen enkel probleem om de schade-afhandeling beter te regelen dan nu! Dat is verantwoord!

Afsluitend voorzitter: Tweemaal hebben we excuses gehad. In september 2023 ambtelijk en onlangs bestuurlijk voor het niet beantwoorden van onze brieven, de eerste was van maart 2023. We hebben tot nu toe nog geen enkele inhoudelijk reactie. Een treurige gang van zaken. Niet erg verantwoord?

Neem uw verantwoordelijkheid, het hoogste orgaan!

Dank voorzitter.

Stichting Stop Afvalwater Schoonebeek
KvK : 92594301
Anbi – RSIN: 866110513