Stop Afvalwater Schoonebeek is op uitnodiging van de commissie Mijnbouwschade 31 mei 2023 aanwezig geweest bij een informatie-avond voor belangengroepen in Wolvega. Mr. Rian Vogels is de voorzitter van deze commissie en leidde de avond.

In 2020 is deze landelijke commissie opgericht en benoemd en betaald door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Heb je schade die komt door mijnbouw (olie, gas of waterinjectie) dan kan je deze hier melden. Zij gaan dan onderzoek doen of deze ook inderdaad van mijnbouwactiviteiten komt.

Men gaat uit van de metingen van bijvoorbeeld het KNMI. Het is onduidelijk of deze metingen goed kunnen aantonen of bodembeweging schade tot gevolg heeft. Een inwonergroep uit Friesland vertelt over hun slechte ervaringen met deze metingen omdat sensoren uit kunnen staan en trillingen niet altijd goed worden geregistreerd. In het huidige toezeggingen-document in Schoonebeek gaat men akkoord met de bestaand seismisch meetnetwerk. Stop Afvalwater Schoonebeek heeft onlangs Staatstoezicht op de Mijnen diverse vragen gesteld dit bestaande meetnetwerk. Als het antwoord binnen is zullen we dit natuurlijk met u delen. 

Er is deze avond ook gesproken over de nut- en noodzaak van een 0-meting. Een 0-meting toont alleen de schade aan maar niet de oorzaak. Een 0-meting na een eerste aardbeving is erg belangrijk voor een eventuele volgende aardbeving. Ervaringen uit Groningen leren dat het altijd goed is om te kunnen laten zien hoe je huis er uitzag (binnen en buiten) voor dat de activiteiten gestart worden. In het toezegging-document is men voornemens een gebouw-opname te doen bij een “select aantal”. 

In het vastgestelde schadeprotocol van de commissie Mijnbouwschade is opgenomen dat je maximaal een jaar na een beving nog aanspraak kan maken op eventuele schade. Dit is meteen een lastige aangezien je lange tijd na een beving nog schade kunt ontdekken of omdat schade kan doorwerken waardoor je het pas later kunt zien. 

We zijn weer een stuk wijzer geworden en hebben gesproken met diversen andere belangengroepen uit het Noorden samen verenigt in Burgerbeweging Kleine Velden. Stop Afvalwater Schoonebeek is benadert hier ook bij aan te sluiten. Voor de duidelijkheid dit gaat over alle kleine gas- en olievelden buiten het Groninger-gebied om. 

Categories: