Reportage terug te kijken via deze link.

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw heeft zijn handtekening gezet onder afspraken tussen Schoonebeek en de NAM over de afvalwater-injectie in het dorp. Het gaat om een experiment waarbij inwoners, voordat de vergunning werd verleend, konden meepraten over het proces. Meepraten aan de voorkant dus, aan de zogeheten ‘ontzorgtafel’. Maar daar is ook de nodige kritiek op.

Het is een proef van Vijlbrief. Niet pas inwoners de kans geven om iets van een mijnbouwproject te vinden als de vergunningsaanvraag er ligt en je alleen bezwaar kunt maken. Dit is bedoeld om inwoners in een vroeg stadium mee te laten praten, en zorgen weg te nemen. Of dat in Schoonebeek nu gebeurt en of het op een goede manier gaat? Daar lopen de meningen ver over uiteen. Naoberschap Oliedorp is tevreden, zolang de afvalwaterinjectie maar veilig gebeurt én de staatssecretaris vanaf nu het dorp betrekt bij de vervolggesprekken over de opbrengsten uit de oliewinning in Schoonebeek. Die moeten uiteindelijk terugvloeien naar het dorp.

Inwoners goed betrokken of ‘vinkjes zetten’?

Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) ziet over het afgelopen jaar helemaal geen goed participatie-traject met de inwoners. De ontzorgtafel zou geen volledige vertegenwoordiging van Schoonebeek zijn. Aan die ontzorgtafel zou een ongelijk speelveld tussen inwoners en experts van de NAM, en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn.

Het dorp wordt volgens SAS nu verantwoordelijk gemaakt voor afspraken die in de vergunning van de NAM moeten, of die gemaakt moeten worden door de overheid. En last but not least: over de belangrijkste punten mag niet worden meegepraat door de ontzorgtafel. RTV Drenthe maakte de volgende reconstructie van een jaar Ontzorgtafel: een ultieme manier om inwoners vroegtijdig te betrekken, of ‘vinkjes’ zetten zodat de staatsecretaris kan zeggen: Schoonebeek is gehoord.

NAM-directeur Johan Atema laat weten dat zoveel mogelijk zaken, die in de vergunning van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat komen te staan, daar ook in komen. De afspraken of toezeggingen aan de ontzorgtafel zijn volgens Atema zaken die juist niet in de vergunning geregeld kunnen worden.

De handtekening van staatsecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw, onder afspraken met Schoonebeek, is niet alleen zijn blijk van waardering voor het in Schoonebeek gevoerde gebiedsproces over de afvalwaterinjectieplannen van de NAM. Vijlbrief beloofde er op toe te zien dat de NAM z’n afspraken met Schoonebeek na komt. Maar het Rijk is niet verantwoordelijk.

Vijlbrief kan nog geen antwoord geven op de vraag of hij denkt dat er in Schoonebeek voldoende draagvlak is voor de afvalwaterinjectieplannen van de NAM.

‘Motie van treurnis’ voor staatssecretaris

SAS heeft staatssecretaris Vijlbrief tijdens zijn bezoek aan Schoonebeek een ‘motie van treurnis’ overhandigd over de gang van zaken. Zo’n motie is eigenlijk een middel, van gemeenteraden, provinciale staten of Tweede en Eerste Kamer, om een bewindspersoon goed te laten voelen dat ze het niet eens zijn met het beleid.

SAS roept in de motie op dat de gemeenten Emmen en Coevorden, de provincie en het Rijk hun verantwoordelijkheid moeten nemen zodat het document van de ontzorgtafel niet alleen een afspraak is tussen de deelnemers van de ontzorgtafel en de NAM maar bestuurlijk, wettelijk of in de vergunning wordt vastgelegd.

Ook roept SAS het ministerie van EZK en de NAM op om alleen inwoners en bedrijven aan te laten merken als belanghebbende, als ze instemmen met het document van de ontzorgtafel. Diegenen die niet hebben ingestemd zijn geen partij en mogen geen nadelige juridische of financiële gevolgen ondervinden van wat aan de ontzorgtafel is afgesproken.

Bron: RTVDrenthe