Informatiebijeenkomst

Datum: 16 mei 2023
Inloop vanaf 19:00 uur
Start: 19:30 uur
Waar: ’t Aole Gemientehoes te Schoonebeek

Dorpsbelangen Schoonebeek houdt binnenkort een enquête over het plan om afvalwater in Schoonebeek te injecteren. Hierover willen we u graag zo goed mogelijk informeren. U kunt luisteren naar de ervaringen uit Twente en Groningen, de rol van het ministerie en waarom we kritisch zijn op deze plannen. Verder kunt u op deze avond ook vragen stellen.

Er is gekozen voor twee avonden zodat alle inwoners de kans hebben om te komen. De inhoud van de beide avonden is nagenoeg hetzelfde. U kunt kiezen welke avond u komt.

Natuurlijk staat de koffie klaar …

Sprekers

 • Reinder Hoekstra van de Natuur- en Milieufederatie Drenthe
 • Stop Afvalwater Twente
 • Sam Gerrits, aardwetenschapper en onderzoeksjournalist (schrijver van boek: De aarde en het gas een geschiedenis van fossiele brandstoffen, geld en macht)
 • Gerrit Wigger, energie-expert en oud-inspecteur mijnbouw

Wist u dat?

 • In Twente door diverse oorzaken de afvalwaterinjectie is stopgezet?
 • Men de afvalwaterinjectie wil verplaatsen van Twente naar Schoonebeek?
 • Deze verplaatsing, volgens de NAM, nodig is om de oliewinning in Schoonebeek te hervatten?
 • Alle activiteiten t.b.v. oliewinning een grote invloed hebben op CO2 en stikstof uitstoot?
 • Er miljoenen liters schoon water per dag vervuild gaan worden?
 • Dit vervuilde afvalwater geïnjecteerd wordt in het lege gasveld onder onze huizen?
 • Volgens de RIVM er in 2030 een groot gebrek aan schoon water zal zijn?
 • Voor de oliewinning en stoomproductie heel veel energie nodig is?
 • Lekkages, aardbevingen en bodemdaling bij oliewinning en afvalwaterinjectie niet zijn uit te sluiten?
 • Het dorp niet mag meepraten over de manier waarop het afvalwater verwerkt wordt?
 • Uw huis in waarde kan gaan dalen en uw huis schade kan oplopen?
 • Niet duidelijk is welke vergoeding het dorp krijgt voor deze afvalwaterinjectie en oliewinning en het dorp er niet over mee mag praten?
 • Economische Zaken zowel de vergunning verleent als er heel veel geld aan verdient?
 • Mens en milieu ondergeschikt lijken te zijn aan geld?