💥 Een nieuwe aflevering van een slechte serie. In een eerdere post hieronder hebben we al uitgelegd wat het afsprakenkader inhoudt en wat onze zorg hierover is. Wij vinden het nodig dat de inwoners die meepraten aan deze tafel goed beschermd horen te worden door de overheid. Het kan niet zo zijn dat inwoners door mee te praten in een ongewenste situatie belanden. Daar leek het wel op uit te komen. Geen enkele overheid (Ministerie van EZK, gemeenten Emmen en Coevorden en Provincie) borgt het kader in een bestuurlijk besluit.

Na het lezen van de Kamerbrief van staatssecretaris Vijlbrief wordt de situatie nog ernstiger. Dit is onvoorstelbaar. Wij vinden het erg voor alle deelnemers van de ontzorgtafel. Mensen die met alle goede bedoelingen en intenties zijn gaan meepraten over de plannen van de NAM. Wat een tijd en energie hebben deze mensen erin gestoken en dan nu deze stellingname vanuit het ministerie….

Het gaat er nu helemaal niet om of je voor/tegen/neutraal bent tegen de plannen van de NAM. Het gaat erom dat de overheid een zorgplicht heeft voor alle inwoners en hierin verantwoordelijkheid dient te nemen. 💥

Berichtgeving in de media: