14 april kwamen de Tweede Kamerleden Sandra Beckerman (SP), Henk Nijboer (PvdA), Mark Strolenberg (VVD) en Agnes Mulder (CDA) langs in Schoonebeek om met een afvaardiging van SAS, deelnemers van de zogeheten ontzorgtafel en Dorpsbelangen Schoonebeek te praten over onze zorgen over het tot nu toe gevoerde gebiedsproces.

Er werd een aanzienlijke hoeveelheid informatie overgebracht, waarnaar de kamerleden met interesse en soms verbazing aandachtig luisterden.

Berichtgeving in de media: