Wat kan je zelf doen en waar kan je iets melden?

Voorbeeld tekst, kijk goed wat voor u van toepassing is en zet het gerust om in je eigen woorden:

Mail aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) via info@sodm.nl

Vannacht ben ik wakker geschrokken van een harde knal en trillingen. Nu lees ik in de regionale kranten dat dit een aardbeving is geweest in Emlichheim. In de Duitse media kunnen we lezen dat dit in een gasveld heeft plaatsgevonden.

Ik maak me zorgen over deze beving maar daarnaast ook over het effect van de plannen van de NAM om afvalwater te gaan injecteren in het gasveld van Schoonebeek.

Uit uw rapport met kenmerk ADV-8225 pagina 6 van 17  kunnen we het volgende lezen:

“Staatstoezicht op de Mijnen met kenmerk ADV-8225  “Het wordt uit de aanvraag niet duidelijk of ook eventuele winning uit de velden in Duitsland is meegenomen in de berekeningen. SodM is van mening dat de NAM de samengestelde bodemdaling van alle gas- en olievelden in de omgeving (dus ook de Duitse) moet berekenen zodat ook de effecten ervan kunnen worden beoordeeld.”

Het lijkt mij noodzakelijk dat u dit punt na afgelopen nacht nogmaals uitdrukkelijk onder de aandacht brengt bij staatssecretaris Mijnbouw.

Uit een ander rapport van u met kenmerk ADV-8225 Pagina 7 van 17 lezen we:

“Door de zandige bodem worden bevingen relatief minder gevoeld dan een beving van dezelfde magnitude in Groningen, waar klei zorgt voor een extra opslingereffect”.

==> KEUZE MAKEN <==

Voor mensen uit de wijk Stroomdal
Ik woon in de woonwijk Stroomdal, deze is gesitueerd in een beekdal. De naam zegt het al het ligt dicht bij water en dit kenmerkt de ondergrond van onze wijk ook. Een natte ondergrond zoals een beekdal heeft wellicht ook een extra opslingereffect bij bevingen. Graag hoor ik van u of dit zo is.

Overige
Ik woon in Schoonebeek en dit gebied staat bekend als randveenontgingsgebied.

==> EINDE KEUZE MAKEN <==

Het lijkt me aanvullend noodzakelijk om de bodem duidelijker in kaart te brengen en te onderzoeken of de conclusie “zandig” afdoende is?

Met vriendelijke groet
<Uw Naam>


U kunt een kopie hiervan sturen naar of deze adressen meenemen in CC:

Heb je schade? Doen dan een melding bij https://www.commissiemijnbouwschade.nl/

Tip: Maak foto’s van je huis zowel buiten als binnen voor je eigen archief.