Teken de petitie

Er liggen nu twee ontwerp-besluiten in Den Haag:

  • 1 voor het winnen van gas 
  • 1 voor het dumpen van afvalwater 

Beide op 3 kilometer diepte in het gasveld. 

Als het afvalwater het gasveld in mag kan de oliewinning weer herstart worden. De oliewinning heeft een lopende vergunning. 

De staatsecretaris wil op verschillende manieren het draagvlak peilen en zegt over de uitkomst van de gehouden enquête dat nu eenmaal niet iedereen voor de plannen kan zijn. 

Wij grijpen de kans aan om via een petitie te laten zien dat we geen 3-voudig gestapelde mijnbouw in Drenthe willen. In het betreffende gasveld was onlangs al een beving met een kracht van 2.1 op de schaal van Rigter. Nog zonder gaswinning en afvalwaterinjectie is het veld al onrustig! 

Teken nu snel en gemakkelijk onze petitie via
www.schoonebeekschoon.petities.nl 
Dit kan anoniem.

Laat van je horen en teken!

Willen jullie ons helpen door onze petitie te delen binnen jullie netwerken. Alvast dank! 

Aardbeving 24 maart 2024

In Emlichheim, een paar kilometer over de grens bij Schoonebeek is een aardbeving geweest van 2.1 op de schaal van Richter. De beving was op 3 kilometer diepte, gasveld van Schoonebeek ligt ook op 3km diepte.

De aardbeving van 2.1 was duidelijk merkbaar, maar een beving van 3.0 zou 22,4 keer zoveel energie vrijgeven . Dit betekent een enorm verschil in kracht en mogelijke schade. De NAM gaat pas stoppen bij een beving van 3.0 of meer!

SodM adviseert

SodM adviseert meer onderzoek naar de effecten van winning in Duitsland in de plannen van NAM. Wij, Stichting Afvalwater Schoonebeek, dringen bij de staatssecretaris op aan om dit advies op te volgen voordat er vergunningen worden verleend.

Gebruik gemaakt van inspreekrecht bij gemeente Emmen & Coevorden

Op 11 en 12 maart heeft onze woordvoerster gebruik gemaakt van het inspreekrecht bij resp. gemeente Emmen en Coevorden. Zoals we eerder hebben aangegeven heeft de staatssecretaris adviezen gevraagd aan diverse overheden zoals de Gemeente Emmen & Coevorden.

Maak samen met SAS je toekomst veilig!

Wij zijn nu een geregistreerde stichting met ANBI status!

Sinds 10 januari zijn we officieel een stichting, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Deze stap, hoewel voor ons een noodzakelijk proces, markeert een belangrijke fase in onze strijd tegen afvalwaterinjectie en voor een veilige woonomgeving.

Invloedsfeer gasveld Schoonebeek

Volgens het mijnbouwbedrijf valt een gebied van 5 km vanaf de randen van een gasveld binnen de invloedssfeer van gaswinning. Voor Schoonebeek en de buurtschappen levert dat het beeld van het hieronder getoonde kaartje op. In dit gasveld is de NAM voornemens om het afvalwater te injecteren.

Deze kaart is met zorgvuldigheid ontworpen. SAS heeft zich ingezet om de gebieden van invloed accuraat weer te geven, maar kan niet bevestigen dat de kaart volledig nauwkeurig is tot op de centimeter. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend. Alle keuzes gemaakt op basis van deze kaart zijn voor de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Als het doorgaat

Als de afvalwater injectie en olie winning doorgaat, dan betekent dat

afvalwater per dag in de bodem
5500000
Meer CO2 uitstoot bij oliewinning in Schoonebeek dan elders
0
Ontrekking grondwater per dag
4500000

In het nieuws

Voor een volledig overzicht van de berichten klik hier.

Kamerlid Sandra Beckerman verbaast zich over gemeenten Emmen en Coevorden in gas- en oliedossier. ‘Ze moeten stevigere vuist maken’. SP-Kamerlid Sandra Beckerman vindt dat gemeenten Coevorden en Emmen te weinig bondgenoot zijn van hun inwoners bij gas- en oliewinning. ,,Ze […]
Op 24 maart 2024 om 2:57 lokale tijd in de ochtend, is in Emlichheim, een paar kilometer over de grens bij Schoonebeek een aardbeving geweest van 2.1 op de schaal van Richter. De beving was op 3 kilometer diepte, het […]
Op 11 en 12 maart heeft onze woordvoerster gebruik gemaakt bij resp. gemeente Emmen en Coevorden. Zoals we eerder hebben aangegeven heeft de staatssecretaris adviezen gevraagd aan diverse overheden zoals de Gemeente Emmen & Coevorden. Er lag een conceptbrief en […]
Dik honderd Drenten kwamen woensdag af op de bijpraatsessie over de oliewinning met afvalwaterinjectie in de bodem bij Schoonebeek. Zij kregen uitgebreid uitleg, maar geen antwoorden op twee grote vragen. Wat bezoekers vooral wilden weten is of de NAM-plannen nu […]
De SP in de Tweede Kamer wil opheldering over de reden waarom de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de gaswinning in kleine velden van Zuidoost-Drenthe opnieuw wil opstarten. Het Groningse Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft daarover vragen gesteld aan staatssecretaris Hans […]
Wist u dat de NAM ook gas wil blijven winnen in Schoonebeek. Dus wij krijgen te maken met olie- en gaswinning en afvalwaterinjectie! Dit wordt ook wel 3-voudig gestapelde mijnbouw genoemd. Gemeente Emmen is nu tegen gaswinning in Nieuw-Amsterdam. De […]
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt afvalwaterinjectie in het gasveld onder Schoonebeek veilig genoeg. Betekent dit dat wij als Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS) niets meer te doen hebben? Dat zou je kunnen denken…. Wij hebben 13 november een gesprek gehad met […]
Reactie van SAS op de uitnodiging voor het bijdragenspoor: Geachte gemeente Emmen en Coevorden, Vanuit de gemeente Coevorden en Emmen heeft u ons uitgenodigd voor 15 november a.s. voor een eerste bijeenkomst van “het Bijdragepoor Blok B”, over de besteding […]

Weet u dat?

Onder Schoonebeek nog een grote hoeveelheid hele stroperige olie zit.

Dat kan de Staat en de NAM nu nog veel geld opleveren.

De staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft gezegd dat het proces niet doorgaat als de bevolking er niet achterstaat.

Dat hij dat later heeft uitgelegd als: mensen moeten gehoord worden en vragen kunnen stellen, maar dat ze het er niet persé mee eens hoeven te zijn.

Pointer

Inwoners Zuid-Limburg vallen tussen wal en schip voor vergoeding mijnschade

Ook net over de grens naar Emlichheim miljoenen liters vervuild injectiewater is gelekt en langzaam naar oppervlakte beweegt?

Er in Twente grote lekkages zijn ontstaan bij injectieputten en bij de pijpleiding ernaartoe en daardoor veel vervuiling is ontstaan?

De staatsecretaris van Economische Zaken, ondanks deze milieurampen, toch vindt dat er geen MER (Milieu Effect Rapportage) hoeft plaats te vinden?

Het ministerie en NAM samen optrekken in dergelijke projecten?

Meer dan de helft van de olieopbrengst naar het ministerie van Economische Zaken & Klimaat gaat?

Er in het LAP (Landelijk Afval Plan) staat dat water injectie in de diepe ondergrond, als eerste voorkomen dient te worden?

…. en mocht dat niet mogelijk zijn, het afvalwater in dezelfde formatie geinjecteerd op dezelfde diepte dient te worden?

In dit geval dus in het olieveld en niet in het onderliggende gasveld?

Er in het LAP (Landelijk Afval Plan) staat dat water injectie in de diepe ondergrond, als eerste voorkomen dient te worden?

Dat ongezuiverde waterinjectie, volgens onderzoek in opdracht van NAM, dan toch de meest milieu-vriendelijke optie is?

Dat het wel mogelijk is om waterinjectie te voorkomen door dit water weer opnieuw te gebruiken voor stoominjectie: de circulaire methode? (zoals bij Wintershall Duitsland)

Dat toepassen van die circulaire methode zo’n € 1,50 a 2,00 EUR meer gaat kosten per vat olie (200 liter)?

Dat de NAM deze optie te duur vindt en het uiteindelijk dus toch alleen om geld gaat?

Dat je door die circulaire methode niet elke dag weer 6,5 miljoen liter (!) water hoeft te onttrekken uit de omgeving voor stoominjectie?

Dat we steeds meer last krijgen van droogte en dat water steeds schaarser wordt?

RIVM waarschuwt tegen droogte!

Dat dus enerzijds waterbekkens tegen droogte worden aangelegd en dan anderzijds water verbruikt gaat worden dat we nooit meer terugzien?

De NAM in de top 5 van energie-grootverbruikers (gas) in Drenthe komt bij hervatting oliewinning?

daarbij enorm veel CO2 en stikstof opgewekt wordt en dat vlak bij het Bargerveen-gebied?

(Natura 2000 gebied)

We allemaal keihard aan de slag zijn om CO2 reductie mogelijk te maken?

Drenthe dreigt op ‘stikstof-slot’ te gaan: provincie geeft al geen vergunningen meer voor ‘extern salderen’ van stikstofruimte?

Er geen nieuwe vergunningen voor olie/gas boringen op land worden verstrekt door de overheid.

Er van de provincie Twente nu helemaal niets meer in de ondergrond gestopt mag worden.

Schoonebeker olie 50% zoveel energie kost om te delven/vervoeren dan geimporteerde olie?

Dat het eventueel opwekken van stoom met electrische boilers op (groene) stroom slechts een verschuiving van CO2 opwekking geeft want de groene energie is nog steeds beperkt aanwezig.

Je gemiddeld slechts zo’n 2,5 uur per dag een overschot hebt van groene stroom, die de NAM dan wil gebruiken in electrische boilers.

Dat dan extra belasting geeft van het toch al wankele stroomnetwerk?

Er dus heel veel nadelen zitten aan de Schoonebeker oliewinning, maar het wel veel geld opbrengt voor NAM en Overheid.

Risico op bodembeweging!

Aardbevingen, bodemdaling en lekkages zijn niet uit te sluiten.

Meepraten voor de bühne

Inwoners mogen niet meepraten. Geen inspraak over afvalwaterverwerking, gebrekkig gebiedsproces.

Bodem als afvoerputje?

Is het normaal om onze bodem als prullenbak te gebruiken? SodM ontevreden met NAM-rapporten!

Overheden verzaken hun zorgplicht

Ongelijk speelveld. Het afsprakenkader is niet juridisch geborgd en financieel getoetst, overheid ontloopt zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid!

Dalende huizenprijzen?

Krijgen we net als in Groningen te maken met dalende huizenprijzen?