Risico op bodembeweging!

Aardbevingen, bodemdaling en lekkages zijn niet uit te sluiten.

Meepraten voor de bühne

Inwoners mogen niet meepraten. Geen inspraak over afvalwaterverwerking, gebrekkig gebiedsproces.

Bodem als afvoerputje?

Is het normaal om onze bodem als prullenbak te gebruiken? SodM ontevreden met NAM-rapporten!

Overheden verzaken hun zorgplicht

Ongelijk speelveld. Het afsprakenkader is niet juridisch geborgd en financieel getoetst, overheid ontloopt zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid!

Dalende huizenprijzen?

Krijgen we net als in Groningen te maken met dalende huizenprijzen?

SAS neemt niet deel aan bijdragenspoor

Enquête representatief!

Bodemdaling

Toezeggingen document

Als het doorgaat

Als de afvalwater injectie en olie winning doorgaat, dan betekent dat

afvalwater per dag in de bodem
5500000
Meer CO2 uitstoot bij oliewinning in Schoonebeek dan elders
0
Ontrekking grondwater per dag
4500000

Weet u dat?

Onder Schoonebeek nog een grote hoeveelheid hele stroperige olie zit.

Dat kan de Staat en de NAM nu nog veel geld opleveren.

De staatsecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft gezegd dat het proces niet doorgaat als de bevolking er niet achterstaat.

Dat hij dat later heeft uitgelegd als: mensen moeten gehoord worden en vragen kunnen stellen, maar dat ze het er niet persé mee eens hoeven te zijn.

Pointer

Inwoners Zuid-Limburg vallen tussen wal en schip voor vergoeding mijnschade

Er in Twente grote lekkages zijn ontstaan bij injectieputten en bij de pijpleiding ernaartoe en daardoor veel vervuiling is ontstaan?

Ook net over de grens naar Emlichheim miljoenen liters vervuild injectiewater is gelekt en langzaam naar oppervlakte beweegt?

De staatsecretaris van Economische Zaken, ondanks deze milieurampen, toch vindt dat er geen MER (Milieu Effect Rapportage) hoeft plaats te vinden?

Meer dan de helft van de olieopbrengst naar het ministerie van Economische Zaken & Klimaat gaat?

Het ministerie en NAM samen optrekken in dergelijke projecten?

Er in het LAP (Landelijk Afval Plan) staat dat water injectie in de diepe ondergrond, als eerste voorkomen dient te worden?

…. en mocht dat niet mogelijk zijn, het afvalwater in dezelfde formatie geinjecteerd op dezelfde diepte dient te worden?

In dit geval dus in het olieveld en niet in het onderliggende gasveld?

Er in het LAP (Landelijk Afval Plan) staat dat water injectie in de diepe ondergrond, als eerste voorkomen dient te worden?

Dat ongezuiverde waterinjectie, volgens onderzoek in opdracht van NAM, dan toch de meest milieu-vriendelijke optie is?

Dat het wel mogelijk is om waterinjectie te voorkomen door dit water weer opnieuw te gebruiken voor stoominjectie: de circulaire methode? (zoals bij Wintershall Duitsland)

Dat toepassen van die circulaire methode zo’n € 1,50 a 2,00 EUR meer gaat kosten per vat olie (200 liter)?

Dat de NAM deze optie te duur vindt en het uiteindelijk dus toch alleen om geld gaat?

Dat je door die circulaire methode niet elke dag weer 6,5 miljoen liter (!) water hoeft te onttrekken uit de omgeving voor stoominjectie?

Dat we steeds meer last krijgen van droogte en dat water steeds schaarser wordt?

RIVM waarschuwt tegen droogte!

Dat dus enerzijds waterbekkens tegen droogte worden aangelegd en dan anderzijds water verbruikt gaat worden dat we nooit meer terugzien?

De NAM in de top 5 van energie-grootverbruikers (gas) in Drenthe komt bij hervatting oliewinning?

daarbij enorm veel CO2 en stikstof opgewekt wordt en dat vlak bij het Bargerveen-gebied?

(Natura 2000 gebied)

We allemaal keihard aan de slag zijn om CO2 reductie mogelijk te maken?

Drenthe dreigt op ‘stikstof-slot’ te gaan: provincie geeft al geen vergunningen meer voor ‘extern salderen’ van stikstofruimte?

Er geen nieuwe vergunningen voor olie/gas boringen op land worden verstrekt door de overheid.

Er van de provincie Twente nu helemaal niets meer in de ondergrond gestopt mag worden.

Schoonebeker olie 50% zoveel energie kost om te delven/vervoeren dan geimporteerde olie?

Dat het eventueel opwekken van stoom met electrische boilers op (groene) stroom slechts een verschuiving van CO2 opwekking geeft want de groene energie is nog steeds beperkt aanwezig.

Je gemiddeld slechts zo’n 2,5 uur per dag een overschot hebt van groene stroom, die de NAM dan wil gebruiken in electrische boilers.

Dat dan extra belasting geeft van het toch al wankele stroomnetwerk?

Er dus heel veel nadelen zitten aan de Schoonebeker oliewinning, maar het wel veel geld opbrengt voor NAM en Overheid.

In het nieuws

Voor een volledig overzicht van de berichten klik hier.

Bron: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/16097764/sp-stelt-kamervragen-over-heropstarten-gaswinning-nam-in-zuidoost-drenthe De SP in de Tweede Kamer wil opheldering over de […]
Wist u dat de NAM ook gas wil blijven winnen in Schoonebeek. […]
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vindt afvalwaterinjectie in het gasveld onder Schoonebeek […]
Reactie van SAS op de uitnodiging voor het bijdragenspoor: Geachte gemeente Emmen […]
Vandaag hebben wij een goed gesprek gehad met het ministerie van EZK. […]
Uit Dagblad van het Noorden van 27 september een interview met Marcel […]
Een meerderheid van de inwoners van Schoonebeek en omstreken ziet het pompen […]
Vanavond is er voorlichting in ‘t Aole Gemientehoes over het bijdragenspoor. Je […]