Een meerderheid van de inwoners van Schoonebeek en omstreken ziet het pompen van afvalwater door de NAM in lege gasvelden absoluut niet zitten. Een overgroot deel vindt bovendien dat injectie van productiewater (dat vrijkomt bij de oliewinning) op drie kilometer diepte in de Schoonebeker bodem leidt tot verontreiniging, vervuild grondwater, bodemdaling en bevingen.

Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de enquête die gehouden is door Dorpsbelangen Schoonebeek onder omwonenden.

De NAM is van plan om de oliewinning nabij het dorp te herstarten, maar heeft de benodigde vergunning voor de injectie van het afvalwater nog niet op zak. Het initiatief is niet onverdeeld ontvangen in Schoonebeek en omliggende dorpen.

Enquête onder inwoners

Staatssecretaris Hans Vijlbrief heeft aangegeven dat het draagvlak wordt meegewogen in de uiteindelijke beslissing om de NAM van de benodigde papieren te voorzien. Dorpsbelangen besloot daarom de proef op de som te nemen en een enquête uit te schrijven. Op deze manier wil de organisatie horen hoe de meeste inwoners denken over het injecteren van afvalwater.

In Schoonebeek, Padhuis, Vlieghuis, Weijerswold en Stieltjeskanaal ploften de afgelopen maanden bij ruim 4000 adressen een brief op de mat. Ruim een derde (bijna 1400 mensen) heeft gereageerd. Volgens onderzoeksbureau Enigma (die de uitvoering voor zijn rekening nam) valt dat te beschouwen als een hoge respons. Het kamp tegenstanders beslaat 57 procent, bij de voorstanders is dat 36 procent. De rest (7 procent) gaf aan geen mening te hebben.

Te grabbel gegooid

Dorpsvoorzitter Jos van Hees is tevreden over het aantal inwoners dat heeft meegedaan aan de enquête, hij omschrijft het aantal als ‘behoorlijk’. Volgens hem geeft het aan dat het onderwerp leeft en serieus is opgepakt door de lokale bevolking.

De dorpsvertegenwoordiging neemt zelf geen standpunt in wat betreft de uitslag. “Een ander, in dit geval staatssecretaris Vijlbrief, moet daar iets van vinden. Wij niet. Wij staan er neutraal in en gaan daar verder geen invloed op uitoefenen.”

Het dorpsbestuur neemt een onafhankelijke rol in, benadrukt hij. “We hebben gedaan wat wij moesten doen: met deze enquête boven tafel krijgen hoe het dorp denkt over de afvalwaterinjecties. Als we die taak niet op ons genomen hadden, dan hadden we onze verantwoordelijkheid te grabbel gegooid.”

Water bij de wijn

De uitkomst gaat na vanavond richting Vijlbrief. De staatssecretaris sprak zich aanvankelijk stellig uit over het draagvlak onder de lokale bevolking. Als het daar aan ontbreekt, dan gaat het niet door, gaf hij in eerste instantie aan.

Later kwam het tot een stevige scheut water bij de wijn: het geluid vanuit Schoonebeek wordt meegenomen als onderdeel in de uiteindelijke besluitvorming. Je gaat je bijna afvragen welk gewicht de resultaten van het dorpsonderzoek als gevolg gaan hebben.

Een nacht ijs

“De praktijk zal dat uitwijzen”, zegt Van Hees. “Maar druk vanuit de Kamercommissie en de politieke partijen gaat er sowieso komen. Zij nemen de uitslag uiterst serieus. Vijlbrief heeft dat overigens ook aangegeven. De uiteindelijke afweging is een last die op zijn schouders ligt. Ik weet zeker dat hij niet over een nacht ijs gaat.”

Bijkomende horde is dat de NAM al een vergunning heeft voor de oliewinning. “Het proces was eenvoudig geweest als de NAM weer helemaal opnieuw moest beginnen. Wellicht was er dan sneller een streep door alles gegaan. Maar in dat scenario zitten we niet.”

Geen Groningse toestanden

Ondanks de verdeelde opvatting over het voorgenomen plan, is het grootste deel van de voor- en tegenstanders het over een ding eens. Bij groen licht moet er wel iets tegenover staan. Denk aan compensatie voor waardedaling van woningen of een garantiefonds voor eventuele schade aan vastgoed en milieu.

De afhandeling van schade moet geen praktijken opleveren zoals die bij de Groningse aardbevingsellende: meldingen moeten worden gedaan zonder de eis eerst met bewijs op de proppen te moeten komen.

Miljoenen

Een deel van de opbrengst van de oliewinning moet bovendien terugvloeien naar de regio. Het geld kan dan worden gestoken in de verduurzaming van woningen, voorzieningen en in infrastructuur zoals wegen en fietspaden, menen inwoners.

Vanuit de NAM en de overheid zijn hier ook al uitspraken over gedaan. Schoonebeek is miljoenen in het vooruitzicht gesteld. “Hoe groot dat bedrag gaat worden, daar bemoeien we ons niet mee. Maar het is mooi om te zien dat iedereen aardig hetzelfde denkt over de besteding van het geld.”

Alertheid is geboden

Vraag blijft wel hoe de organisatie rondom de besteding in elkaar gaat steken. “Dat wordt nog een lastig proces. Welke rol neemt bijvoorbeeld de gemeente in? Sommige inwoners vrezen dat die het geld gaan gebruiken om links en rechts gaten en potjes te vullen. Ik wil zo niet denken. Maar alertheid is geboden.”

Hoe dan ook, het geld dient daar te landen waar het hoort: bij de omwonenden van de gasvelden, aldus Van Hees. “De inwoners hebben er recht op. En daar gaan we ons hard voor maken.”

Online

De uitslag van de enquête wordt naast Vijlbrief ook verzonden naar de NAM, de leden van de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat, het waterschap en de gemeenten Emmen en Coevorden. De documenten zijn vanaf vanavond ook terug te lezen op de website van Dorpsbelangen Schoonebeek.

Bron: RTVDrenthe