Een groep bezorgde Schoonebekers heeft zich na een hartenkreet van dorpsbelangen Schoonebeek verenigt rondom hun zorgen over de voorgenomen plannen van de NAM om de injectie van afvalwater van Twente naar Schoonebeek te verplaatsen. Na alle commotie en afnemend draagvlak daar heeft de NAM een nieuwe vergunning nodig om dit water in de bodem van Schoonebeek te lozen.

Dorpsbelangen Schoonebeek ondersteunt het opstellen van een dorpsenquête om de mening van alle inwoners te peilen over deze plannen en faciliteert het proces rondom het opstellen, uitwerken, verzenden en verwerken. Echter daaromheen zijn er meer initiatieven nodig om de zorgen op bijvoorbeeld de diverse politieke agenda’s te krijgen en het dorp te informeren. Er is al door inwoners ingesproken tijdens commissievergaderingen van de gemeente Emmen en Coevorden. Verder is er inmiddels contact met een aantal Tweede Kamerleden. Deze gewenste reuring vraagt om krachtenbundeling. Met de komst van dit nieuwe dorpsinitiatief kan Dorpsbelangen Schoonebeek zich richten op haar kerntaak en kan zo een neutrale rol in het proces houden.

Vanaf vandaag is de onafhankelijke groep “Stop Afvalwater Schoonebeek” actief in Schoonebeek en Coevorden (olieveld en gasveld Schoonebeek). De gemene deler van de betrokken inwoners die hierin participeren zijn de grote zorgen over het gebiedsproces, zoals dat op dit moment wordt vorm gegeven aan de zgn. “ontzorgtafel”. Men ervaart een ongelijk speelveld omdat alle informatie naar de bewoners toe alleen en uitsluitend is verzorgd door de NAM en het Ministerie van Economische zaken en Klimaat (EZK). Wat ontbreekt is informatie over de gevaren van de injecties zoals het risico op bodemdaling en aardbevingen almede de gevolgen voor het klimaat. In de komende tijd zullen inwoners op diverse manieren meer van deze groep gaan horen. Stop Afvalwater Schoonebeek wil inwoners goed informeren over hun zorgen en zullen ook hiervoor ook diverse activiteiten organiseren.

Het is een lastige en ook technische materie; wilt u meer weten over dit onderwerp:

Categories: